TCDVT-BHXH Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về TCDVT-BHXH một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Kế toán Odoo 15
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget, Recurring Payments, Lock Dates, Fiscal Year For Odoo15 Community Edition, Accounting Dashboard, Financial Reports, Customer Follow up Management, Bank Statement Import, Odoo Budget
Odoo 15 Fiscal Year & Lock Date
Odoo 15 Fiscal Year, Fiscal Year in Odoo 15, Lock Date in Odoo 15
Sales Order Split By Product Category
Separate orders based on category.
Saas Tool
Saas Tool
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Advanced Web Domain Widget
Set all relational fields domain by selecting its records unsing `in, not in` operator.
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho hàng
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Atharva Theme Base
Base module for Atharva E-commerce themes
Analytic Dashboard & KPI
Beautiful Analytic Dashboard Builder by IZI. You can create a Sales Dashboard, Inventory Dashboard, Finance Dashboard, or Others dynamically with this module. We provide free template dashboards for you too!
Joint Calendar
The tool to combine different Odoo events in a few configurable super calendars. Shared calendar. Common calendar. Merged calendar
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
MuK REST API for Odoo
A customizable RESTful API for Odoo
PO Dynamic Approval Process
Dynamic, Customizable and flexible approval cycle for purchase orders , Purchase dynamic approval , PO dynamic approval , RFQ dynamic approval , purchase approval , PO approval process , purchase order approval cycle , purchase order approval process , purchase order approval workflow , flexible approve purchase order , dynamic approve PO , dynamic purchase approval , purchase multi approval , purchase multi-level approval , purchase order multiple approval
Security User Roles
The tool to combine users in roles and to simplify security group assigning
Activity Base
Activity Management Odoo, Activity Scheduler Odoo, Manage Project Activity, Manage Employee Activity Module, Manage Supervisor Activity, Filter Completed Activity,filter planned Activity Odoo
Dynamic Product Labels | All In One Barcode Labels | Product Template Barcode Label
Product Custom Labels Custom Product Label Template Print sale barcode label purchase barcode label Dynamic Product Page Label invoice barcode label Product Barcode Label stock barcode Label With Fields Barcode Labels for Product Template Odoo
All in One Product Bundle
Website Bunch Products All In One Products Website Product Package Product Combo Particular Product Bundle Product Pack Mass Products On Shop Multiple Products website product kit pos product pack pos bundle all in one product bundle Odoo
All In One Cancel - Advance | Cancel Sale Orders | Cancel Purchase Ordrs | Cancel Invoices | Cancel Invenory | Cancel Manufacturing Orders | Cancel Point Of Sale Orders | Cancel Landed Costs | Canel HR Expenses
Sale Order Cancel, Cancel Quotation, Purchase Order Cancel, Request For Quotation Cancel, Cancel POS Order, Cancel MRP Order,Delete Invoice, Cancel Payment, Cancel Stock Picking,Cancel Stock Moves Odoo
All in One Custom Checklist
Sale Order Checklist,Purchase Order Checklist,Manufacturing Checklist,Stock Checklist,CRM Checklist,Employee Entry Exit Checklist,Meeting Checklist,Project Checklist,Project Task Checklist,MRP Checklist,Sales Checklist,Bunch Checklist Odoo
All In One Import - Partner, Product, Sales, Purchase, Accounts, Inventory, BOM, CRM, Project | Import Product Template | Import Product Variant | Import Product Image | Import Sale Order Lines | Import Reordering Rules| Import Purchase Order Lines
Import Customers From Csv,Import Suppliers,Import Product image,Import Sale Order from excel,Import Stock,Import Inventory,import purchase order,Import Invoice,Import Bill of Material,Import Lead,Import Task,Import Vendor Detail,Import bank statement
All in One Mobile Barcode/QRCode Scanner|Sale Order Mobile Barcode Scanner|Purchase Order Mobile Barcode Scanner|Invoice Mobile Barcode Scanner|Inventory Mobile Barcode Scanner|Bill Of Material Mobile Barcode Scanner
invoice mobile qrcode scanner bom mobile barcode All in One Mobile Barcode Scanner stock adjustment qrcode scan request for quotation mobile barcode scanner product mobile barcode warehouse mobile account mobile qrcode scanner purchase barcode Odoo
Backmate Backend Theme Advance
Advance Material Backend Theme, Responsive Theme, Fully functional Theme, flexible Backend Theme, fast Backend Theme, lightweight Backend Theme, Animated Backend Theme, Modern multipurpose theme, Customizable Backend Theme, Multi Tab Backend Theme Odoo
FirstName - LastName
Partner first name Partner last name Partner first & last name Partner first name & last name Separate Last name Separate First name Employee first name Employee Last Name First Last Name first and last name first name and last name Odoo
Schedule Import | Import Base
Import By Scheduler Import Using Scheduler Import Records Scheduler Import Records Run Scheduler Scheduled Import Schedule Importing Force Import Records Force Import Odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Portal Dashboard
lead information dashboard, opportunity detail dashboard, sales detail dashboard, rfq detail dashboard, request for quote dashboard, purchase detail dashboard module, invoice detail dashboard app Odoo
Point of Sale Retail Shop| POS Retail Shop| All In One POS Retail| POS All In One| Point of sales All In One| POS Responsive| POS Order History| POS Order List| POS Bundle| POS Signature| POS Keyboard Shortcut| POS Direct Login
cash in cash out own customer discount mass update product tags own product template auto validate pos quick print receipt import pos secondary product suggestion pos access right pos auto lock cancel whatsapp return exchange pos all feature Odoo
POS Mobile Barcode Scanner | POS Mobile QRCode Scanner | Point Of Sale Mobile Barcode Scanner | Point Of Sale Mobile QRCode Scanner
Quét mô-đun mã vạch di động cho sản phẩm POS, Quét mã QR di động cho sản phẩm POS, Ứng dụng quét mã QR di động tại điểm bán hàng, Ứng dụng quét mã QR sản phẩm tại điểm bán hàng Odoo
Product Multi Barcode
Product Multiple Barcode,Product Various Barcode Generator,Product Many Barcodes, Product Multi Barcode,Different Product Barcodes,Generate Various Product Barcodes, Search Product Multiple Barcode, Find Product Multiple Barcode Odoo
Trình tạo mã QR sản phẩm
Default Make QR Module,New Product QR Generate App,Existing Product QR Generate Application, Existing Multi Product QR Create, Custom Product QR Generator,Product QRCode Generator,QRCode Product Odoo
Purchase Discount
Purchase Order Discount,Purchases Discount,Purchase Line Discount,Purchase Order Line Discount,Discount On Purchase Line,Discount On Purchase Order Lines, fixed discount,fix discount,Purchase Product Discount Odoo
Mail Template With Multi Company | Email Template With Multi Company | Sales Mail Template With Multi Company
Sale Mail Template Multi Company Sale Email Template Multi Company E-mail Template With Multi Company E-mail Template Multi Company Separate Mail Template For Each Company Email Template Separate Email Template For Each Company Mail Template Mail Template With Multiple Company Email Template With Multiple Company E-mail Template With Multiple Company E-mail Template Multiple Company Multiple Email Template Multiple Company Multiple Mail Template Multi-company Mail Templates Multi-company Email Templates Odoo
Bom Selection in Sale Order Line App
Select bill of material of selected product in sale order line bom selection mrp bom on sale order line manufacturing bom on sale order line bom selection bill of material on sale order line bill of material selection on sale order line select bom on sale
Đặt mẫu Email mặc định (Mua hàng / Bán hàng / Hoá đơn)
Company Wise | Default Email Template | Purchase Quotation | Purchase Order | Sales Quote | Sales Order | Invoice
Xero Odoo Connector | Xero-Odoo Connector [OAuth2.0]
Connect xero with Odoo xero Connector xero Odoo Integration Xero sync Xero Connector with REST API xero accounting Odoo xero integration odoo xero accounting integration sync data between zero and odoo integrate XERO with ODOO OAuth 2.0
TS24 2EZ Management
Module custom cho 2EZ
TS24 Create QRCode Contact
Tạo mã QR cho liên hệ
TS24 HR24 Drive Application Management
Cấu hình ứng dụng Drive
iXHD Search Invoice
Tìm kiếm hóa đơn trong iXHD POS và đơn hàng có HDDT v15
TS Mã kết nối v15
TS24 Mã kết nối
iXHD v15
TS24 xuat hoa don dien tu V2 odoo 15
Contract Management
Phân hệ này giúp quản lý/phê duyệt/gia hạn hợp đồng , hợp đồng mua bán , hợp đồng mua bán , hợp đồng định kỳ , hợp đồng định kỳ , phê duyệt tài liệu hợp đồng , quy trình phê duyệt hợp đồng , quy trình làm việc hợp đồng , quy trình phê duyệt hợp đồng , quản lý hợp đồng mua bán , kho lưu trữ hợp đồng đối tác , quản lý hợp đồng đối tác , phê duyệt hợp đồng nhà cung cấp , duyệt hợp đồng khách hàng , phê duyệt hợp đồng nhà cung cấp , mẫu hóa đơn khách hàng , mẫu hóa đơn nhà cung cấp
Purchase Contract Management
Phân hệ này giúp quản lý/phê duyệt/gia hạn hợp đồng mua bán , hợp đồng mua bán , hợp đồng đặt hàng , hợp đồng rfq , hợp đồng báo giá , quy trình phê duyệt hợp đồng mua bán , phê duyệt hợp đồng mua hàng , phê duyệt hợp đồng mua bán , quy trình duyệt hợp đồng đặt hàng , quản lý hợp đồng mua hàng , phê duyệt hợp đồng nhà cung cấp , hợp đồng nhà cung cấp , mẫu đơn đặt hàng , mẫu hóa đơn nhà cung cấp , mua hàng định kỳ , mua định kỳ , đơn đặt hàng định kỳ , po định kỳ , báo giá định kỳ , rfq định kỳ
Sale Contract Management
Phân hệ này giúp quản lý/phê duyệt/gia hạn hợp đồng mua bán , hợp đồng mua bán , hợp đồng đặt hàng , hợp đồng báo giá , quy trình phê duyệt hợp đồng mua bán , phê duyệt hợp đồng mua bán , duyệt hợp đồng mua bán , quy trình duyệt hợp đồng đặt hàng , quản lý hợp đồng mua bán , phê duyệt hợp đồng khách hàng , hợp đồng khách hàng , mẫu đơn đặt hàng , mẫu hóa đơn khách hàng , đơn đặt hàng định kỳ , hóa đơn định kỳ , hóa đơn khách hàng định kỳ , bán hàng định kỳ
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

EU One Stop Shop (OSS)
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam